ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม

Wipro-Unza-Environmental-Sustainability1-CS5

จดหมายจากกรรมการผู้จัดการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะเพิ่มขึ้นนั้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน บางส่วนของความท้าทายครั้งใหญ่ก่อนเกิดอุตสาหกรรมในวันนี้:

 • การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัตถุดิบ พลังงานน้ำ และผลกระทบจากการปล่อยของเสีย
 • กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ของการดูแลผลิตภัณฑ์ ลูกค้าคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบ การผลิต ขาย และ มีการกำจัดทิ้ง ทั้งในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ห่วงโซ่อุปทานซึ่งประกอบไปด้วยหลายภูมิภาคที่แตกต่างกันทั้งมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า ภาคประชาสังคม และ หน่วยงานกำกับดูแลของสุขภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค

จากกิจกรรมต่างๆที่ได้กล่าวมา เราเชื่อว่าการดำเนินการเรื่องการพัฒนายั่งยืนในองค์กรไม่ได้เป็นแค่สิ่งน่ายินดี แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อองค์กรของเรา

เราจะก้าวไปข้างหน้า ทิศทางในอนาคตของเราในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะขยายความคิดริเริ่มในปัจจุบันของเราในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับการเพิ่มโปรแกรมใหม่ในห่วงโซ่อุปทานของเราและการดูแลชุมชน เราคือช่วงเริ่มต้นของการเดินทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา พร้อมจะยอมรับความท้าทายเช่นเดียวกับโอกาสที่รออยู่ตรงหน้าเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะแสดงให้เห็นถึงความเพียรและความเป็นผู้นำในที่จะเดินเส้นทางนี้

ขอแสดงความนับถือ
Vineet Agrawal

 • ระบบนิเวศ-ชุมชน-สังคม
 • โครงการอนุรักษ์น้ำ
 • โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ระบบนิเวศ-ชุมชน-สังคม
ISO 14001: 2004 ได้รับการรับรองโรงงานผลิตในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย
OHSAS 18001: 2007 ได้รับการรับรองการผลิตในอินโดนีเซีย
ได้รับรางวัลไร้อุบัติเหตุ (Zero accident) ในโรงงานผลิตที่อินโดนีเซีย
การบริจาคให้สังคมผ่าน Spirit of Wipro Run
Iการดำเนินงานของ โครงการ Eco Eye โดยทำกับทุกด้านของธุรกิจของเรา

แผนพัฒนาอย่างยั่งยืน 2014/15

 • ลดการใช้พลังงานมากกว่าปีที่ผ่านมา 5%

 • ลดการใช้น้ำมากกว่าปีที่ผ่าน 5%

 • ลดการปล่อยของเสียมากกว่าปีที่ผ่าน 5%

 • ลดการใช้สารทำความเย็นมากกว่าปีที่ผ่านมา 5%

 • ลดการใช้พลาสติกในการผลิตมากกว่างปีที่ผ่านมา 5%

 • ลดการผลิตพีวีซีมากกว่าปีที่ผ่านมา 20%

 • ISO 14001: 2004 ได้รับการรับรองโรงงานผลิตในเวียดนาม