การดูแลเอาใจใส่

our-value-new
ในฐานะพลเมืองบรรษัทที่ดี (responsible corporate citizen) เราตระหนักดีว่าเราจำเป็นที่จะต้องนำความสำเร็จของเราแบ่งปันให้กับสังคม ประชาชนที่ต่อสู้กับความลำบากในการใช้ชีวิต ดังนั้นเรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาทางสังคมผ่านโครงการต่างๆของเราประสานงานโดย วิปโปร อุนซ่า แคร์ ที่นำความร่วมมือระหว่างพนักงานและบริษัท โดยการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาและการบริการชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการศึกษาและสวัสดิการของเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ เช่น เด็กพิการหรือเป็นอัมพาต เด็กด้อยโอกาส หรือ เด็กๆที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ฯลฯ วิปโปร อุนซ่า ยังมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

วิปโปร อุนซ่า แคร์ ดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องที่จะหาวิธีที่จะระดมทุนผ่านกิจกรรมที่จัดโดยพนักงานพนักงาน และเงินจากการระดมทุนมอบให้บริษัทเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

วิปโปร อุนซ่า แคร์ ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน :

  • การบริจาคเงินสมทบโดยพนักงานซึ่งดำเนินการโดย วิปโปร อุนซ่า มาเลเซีย
  • สนับสนุนความคิดริเริ่มของพนักงานและการมีส่วนร่วมทางการเงิน ความสามารถ และ การสนับสนุนให้เป็นอาสาสมัคร
  • สนับสนุนให้แต่ละคนมีโอกาสได้เป็นอาสาสมัครมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  • Wipro-Unza-Website_About-Us-cs5_05
  • IMG_3728
  • Wipro-Unza-Website_About-Us-cs5_13