จิตวิญญานในการทำงาน

our-value-new
จิตวิญญาณในการทำงานของ เป็นหัวใจหลักของวิปโปร ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ วิปโปรปรารถนาที่จะให้สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้จริง จิตวิญญาณคือการสังเคราะห์แบ่งแยกของทั้งแถลงการณ์ทั้งสามข้อ ซึ่งหมายถึงการเผยแสดงความมุ่งมั่นที่จะชนะ การทำงานที่มีความไวและจะยืนกรานในเรื่องของความซื่อสัตย์ตลอดเวลา