การวิจัย และ พัฒนา

Wipro-Unza-Website_RnD-CS5

ศูนย์วิจัยผิวและศูนย์นวัตกรรมวิปโปรในมาเลเซีย

นำคุณสู่โลกที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุด ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวฮาลาล R & D สิ่งอำนวยความสะดวก มีผู้บริโภคจำนวนมากและการมีวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในประเทศของเราผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะกับผิวหนังของคนเอเชีย และด้วยการก่อตั้งศูนย์วิจัยด้านผิวหนังของวิปโปรและศูนย์นวัตกรรม วิปโปรจะพัฒนาความคุ้มค่า นวัตกรรม และ ความแปลกใหม่ อย่างมีคุณภาพในแง่ของประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
 
ผู้บริโภคสามารถมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีส่วนผสมที่แปลกใหม่และมีสารออกฤทธิ์ได้ดีและเข้ากับผิวได้ดีที่สุด ความรู้สึกที่เหนือกว่า และมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัยและประสิทธิภาพ วิปโปรมีส่วนร่วมกว่า 100 งานวิจัยและนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายแขนงสาขาวิชา และธุรกิจยังจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากกว่า 200 คน ผ่านทางเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 

research-mid

Fact Sheet

การริเริ่มของ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (R&I)
การลงทุนและพันธสัญญาของ R&I

  1. สร้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมห่งแรกในมาเลเซียเพื่อให้ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และผิวหนัง
  2. รวบรวมนักวิจัยกว่า 100 คนและนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายสาขาวิชาเช่น อณูชีววิทยา ภูมิคุ้มกัน เคมีกายภาพ เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ วิศวกรรมเคมีและชีวเคมี
  3. ทุ่มเทมากกว่า 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 94 ล้านบาท ในการสร้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับผิวแห่งใหม่ใน State of art

วิสัยทัศน์ของ R&I

  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคให้มีคุณภาพดีในแง่ของประสิทธิภาพ เสถียรภาพและลดต้นทุน
  2. มีการวิจัยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเพื่อให้ทันกับยุคเวชสำอางของอุตสาหกรรมความงาม
  3. สร้างความต้องการผู้บริโภคใหม่และรักษามาตรฐานระดับสูงในเรื่องของความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดในการดูแลผิว

research-below

สิ่งอำนวยความสะดวกและความเชี่ยวชาญ R&I

  1. สิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนา State Of Art เกี่ยวกับชีววิทยาโมเลกุลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยที่มีอุปกรณ์ครบครันในห้องปฏิบัติการทางคลินิกเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับผิวหนัง ครบครันด้วยการทดลองทางคลินิกเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิปโปร
  2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างประเทศเยอรมนีที่มีการวิจัยเกี่ยวกับระบบการทำงานของผิวหนังร่วมกับนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะสามารถออกฤทธิ์และซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างเต็มที่
  3. จะไม่มีการใช้สัตว์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยการดำเนินการตลอดทั้งกิจกรรมและการวิจัยจะทำการทดสอบผ่านการสร้างผิวหนังของมนุษย์เพื่อการออกแบบสูตรที่ดีที่สุด
  4. ก่อตั้งหน่วยวิเคราะห์และวิจัยโดยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนอย่างมากเพื่อใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ซับซ้อนและวัดค่าได้ละเอียดถึงหน่วยพันล้านขึ้นไป