การทำงานที่ วิปโปร อุนซ่า

career-new-banner
ระบบการจ้างงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาทีมงานของเราให้มีความสามรถขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของแต่ละหน่วยงานในบริษัท เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด การข้ามลำดับชั้นในการทำงานคือการออกแบบเพื่อค้นหา คัดเลือก ผู้สมัครที่มีทักษะและความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่และมีภาวะทางอารมณ์ที่ดีที่เหมาะแก่การดำเนินธุรกิจ ปรัชญาในการจ้างงานของเราจะเป็นไปตามค่านิยมของบริษัทซึ่งยึดหลักจิตวิญญาณในการทำงานที่มีรากฐานมากจากทั้งความจริงในปัจจุบันและสิ่งที่บริษัทเราปราถนาจะให้เป็นในอนาคต การผสมผสานที่ดีคือการที่ผู้สมัครมีความเป็นเลิศในการทำงานมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลุกค้าและทีมงาน และมีความสามารถในการทำงานด้วยความตั้งใจที่จะฝึกฝนและมีความซื่อสัตย์
 
โอกาสในการทำงาน
 
เราเปิดโอกาสการทำงานในระบบข้ามสายงาน ข้ามประเทศ และข้ามระดับ (cross-funtional) เพราะเรามีระบบโปรแกรม Global Mobility Program ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถร่วมมือกันทำงานที่ท้าทายระหว่างประเทศได้ รวมไปถึงเรายังเปิดโอกาสต่างๆมากมายให้พนักงานสามารถทำงานข้ามสายงานและธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม เราให้ความมั่นใจได้ว่าพนักงานของเราจะได้รับมอบงานที่ท้าทายเพียงพอที่จะช่วยผลักดัน และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่
 
ตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัคร :
 
1. การขาย (B2C และ B2B)
2. การตลาด
3. การผลิต
4. การบริหารงานบุคคล
5. การเงิน
6. เทคโนโลยีและสารสนเทศ / ห่วงโซ่อุปทาน
7. การวิจัยและพัฒนา
 
วิปโปร อุนซ่า พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า ส่งประวัติของคุณ ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่งมาทาง arunee.ninbunjong@wipro-unza.com เราจะตอบคุณอย่างเร็วที่สุด