ติดต่อเรา

 • บริษัท วิปโปร อุนซ่า (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่

 • ที่อยู่ :

  เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2605 ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 • เบอร์ติดต่อ :

  โทร : 02-670-0754, 02-670-0751, 02-670-0752
  แฟกซ์ : 02-670-0753c

 • อีเมล

  ติดต่อ ธุรกิจ สื่อ และ อื่น ๆสอบถามข้อมูล:
  enquiry@wipro-unza.com
  HR enquiries:
  arunee.ninbunjong@wipro-unza.com