Giá trị cốt lõi

our-value-new
Wipro luôn hướng sự tập trung và quan tâm đến khách hàng, người tiêu dùng, nhân viên và cộng đồng chúng tôi đang kinh doanh. Giá trị cốt lõi của chúng tôi-Tinh thần của Wipro, phản ánh rõ nhất điều mà chúng tôi tin tưởng:

  • Hết lòng vì khách hàng
  • Tôn trọng mỗi cá nhân
  • Hành xử toàn cầu và trách nhiệm
  • Chính trực trong mọi hoạt động