Giá trị cốt lõi

our-value-new
Các giá trị của chúng tôi được xây dựng dựa trên nền tảng bền vững của Tinh Thần Wipro. WIPRO UNZA tuyển dụng hơn 4.000 nhân viên với hơn 18 quốc tịch từ khắp châu Á. Tất cả đều hướng đến chung một tầm nhìn – đưa WIPRO UNZA trở thành một trong 5 công ty sản xuất và tiếp thị sản phẩm chăm sóc cá nhân và nhà ở lớn nhất tại châu Á và Trung Đông. Những giá trị này được thể hiện thông qua tất cả các hoạt động từ nghiên cứu, phát triển, kinh doanh, phân phối cho đến tiếp thị. Là một nơi làm việc thú vị và tràn đầy nhiệt huyết, công ty liên tục phát triển là nhờ vào những đóng góp không ngừng cùng với sự cam kết chặt chẽ của các nhân viên trong khu vực châu Á.