Quy tắc ứng xử & đạo đức kinh doanh

cobc-header

Cam kết tuân thủ

  • Am hiểu & Thực hành Chính sách Wipro và COBCE
  • Thực hiện bằng TỪ NGỮ và TINH THẦN các chính sách Wipro – nhằm dẫn dắt quá trình này
  • Cảnh giác, cảnh báo và kịp thời báo cáo những lo ngại về vi phạm có thể xảy ra cho người quản lý trực tiếp, Trưởng phòng Nhân sự, Giám đốc Kinh doanh, bất kỳ thành viên Quản lý cấp cao hoặc Thanh tra
  • Hợp tác và thành thật trong các cuộc điều tra hoặc kiểm toán

Các chính sách COBCE

  • Hành động vì lợi ích tốt nhất của Khách hàng, Đối tác kinh doanh và Cộng đồng Quan hệ khách hàng Bảo mật thông tin khách hàng Lựa chọn Nhà cung cấp Xung đột Lợi ích Quà tặng, Chiêu đãi & Quan hệ Kinh doanh Giao tiếp với công chúng Truyền thông xã hội và Sự kết nối
  • Bảo vệ thông tin và tài sản Thông tin bảo mật Sở hữu trí tuệ Cạnh tranh/ Trí tuệ Kinh doanh Bảo vệ Quyền riêng tư của Nhân viên và Thông tin cá nhân Hồ sơ kinh doanh và Kiểm soát nội bộ Bảo vệ tài sản của công ty
  • Tuân thủ Tính xác đáng và Tinh thần Pháp Luật và Quy định Trung thực và Cạnh tranh công bằng Chống tham nhũng Tham gia chính trị / Vận động hành lang
  • Đánh giá thông qua làm việc theo nhóm và tôn trọng Nhân quyền Tính đa dạng và Không phân biệt đối xử Môi trường làm việc không quấy rối Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh Tính bền vững và Quyền công dân của doanh nghiệp