Cam kết bền vững với môi trường

Wipro-Unza-Environmental-Sustainability1-CS5

Thư ngỏ từ Chủ tịch tập đoàn

Phát triển bền vững trong kinh doanh đã ngày càng chứng minh được vị thế chiến lược tiên quyết để thúc đẩy sự phát triển trong ngành hàng tiêu dùng ngày nay. Từ đó đặt ra những thách thức lớn cho toàn ngành hàng như sau:

 • Ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng từ việc sử dụng nguyên liệu, năng lượng, nguồn nước và phát thải công nghiệp.
 • Yêu cầu của khách hàng về mô hình quản lý sản phẩm ngày càng hiệu quả hơn đảm bảo sản phẩm được phát triển, sản xuất, phân phối và tiêu hủy với ý thức trách nhiệm cao độ đối với cộng đồng xã hội và môi trường.
 • Phát triển sâu rộng hệ thống chuỗi cung ứng đến các khu vực địa lý khác nhau với sự khác biệt trong tiêu chuẩn về môi trường và lao động tại các khu vực này.
 • Sự giám sát ngày càng chặt chẽ và liên tục từ khách hàng, xã hội và các bộ ngành quản lý đánh giá tiêu chuẩn sức khoẻ và an toàn của các sản phẩm tiêu dùng.

Với những thách thức trên, chúng tôi tin rằng việc tiếp thu và ứng dụng những phương thức phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động của công ty sẽ không còn là yêu cầu thông thường mà đó là vấn đề cấp thiết cần thực hiện ngay.

Phát triển bền vững sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công ty trong tương lai thông qua việc tăng cường và mở rộng các hoạt động tiên phong nâng cao ý thức trách nhiệm đối với môi trường và trong hoạt động sản xuất cũng như thiết kế thêm những chương trình mới phù hợp dành cho chuỗi cung ứng và hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi hiện đang ở những bước đầu trong quá trình phát triển bền vững với việc xác định những thách thức phía trước cùng các cơ hội tiềm năng. Chúng tôi cam kết cùng quyết tâm dẫn dắt công ty hướng đến sự bền vững.

Trân trọng,
Vineet Agrawal

 • Hệ sinh thái – Cộng đồng – Xã hội
 • Chủ trương bảo tồn nguồn nước
 • Chủ trương bảo tồn nguồn năng lượng
Hệ sinh thái – Cộng đồng – Xã hội
Đạt chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001:2004 cho nhà máy tại Malaysia và Indonesia.
Đạt chứng chỉ OHSAS 18001:2007 cho nhà máy tại Indonesia
Đạt giải thưởng về an toàn lao động cho nhà máy tại Indonesia.
Đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động quyên góp từ thiện thuộc khuôn khổ sự kiện Spirit of Wipro Run.
Tiên phong thực hiện chương trình Eco Eyes nhằm đảm bảo sự bền vững của hệ sinh thái xung quanh dưới tác động của hoạt động kinh doanh và sản xuất của tập đoàn.

Kế hoạch phát triển bền vững 2014/15

  • Giảm 5% mức tiêu thụ năng lượng so với năm trước

  • Giảm 5% mức tiêu thụ nước so với năm trước

  • Giảm 5% chất thải so với năm trước

  • Giảm 5% mức tiêu thụ chất lỏng đông lạnh so với năm trước

  • Giảm 5% mức tiêu thụ nguyên liệu nhựa so với năm trước

  • Giảm 20% mức tiêu thụ nhựa PVC so với năm trước

  • Đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 14001:2004 cho nhà máy Việt Nam