Ombuds

ombuds-header

QUY TRÌNH BÁO CÁO SAI PHẠM

Wipro cam kết duy trì một nơi làm việc nơi mà nhân phẩm của mỗi nhân viên đều được tôn trọng và bảo vệ khỏi các hành vi tấn công hoặc đe dọa bao gồm cả bạo lực.

Wipro không khoan dung với các hành vi bằng lời nói hoặc hành động cụ thể của bất kỳ cá nhân nào nhằm quấy rối người khác, phá hoại công việc của người khác hoặc tạo ra một môi trường làm việc hăm dọa, xúc phạm, lạm dụng hoặc thù địch. Điều này bao gồm cả các hành vi nhắm vào bên thứ ba trong quá trình hoạt động kinh doanh của Wipro.

Bất kỳ hành động trả đũa nào đối với nhân viên đã lên tiếng về việc quấy rối hoặc hợp tác/tham gia vào việc điều tra các vụ quấy rối đều bị cấm và sẽ không được khoan nhượng.
Bất kỳ vi phạm nào đối với chính sách này sẽ đều bị xem xét kỷ luật hoặc thậm chí chấm dứt hợp đồng lao động sau khi điều tra đầy đủ.

Register a Concern

Bạn có thể báo cáo mối quan ngại của mình bằng cách email đến:
WIPRO CONSUMER CARE VIỆT NAM – Trần Thúy Hằng, E-mail: hang.tranthuy@wipro.com
Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán WEL – Suresh Senapaty, E-mail: suresh.senapaty@wipro.com

Tìm hiểu thêm về Ombuds