Tinh thần Wipro

our-value-new
Tinh thần Wipro chính là cốt lõi của tập đoàn Wipro. Tinh thần này được đúc kết từ chính những yêu cầu thực tế cũng như đại diện cho những mục tiêu mà Wipro muốn hướng đến trong tương lai. Tinh thần Wipro là một thể không tách rời của 3 yếu tố, đó là: Khát khao chiến thắng, Hành xử tinh tế và Luôn luôn chính trực.