Làm việc tại Wipro Unza

career-new-banner
Chiến lược tuyển dụng nhân tài của Wipro Consumer Care hướng đến việc xây dựng đội ngũ năng lực và nhiệt huyết, không chỉ quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cá nhân mà còn có khả năng làm việc nhóm hiệu quả mang đến sự gắn kết giữa các phòng ban khác nhau cùng hướng đến mục tiêu chung tạo nên giá trị lợi ích cho các bên liên quan. Vì thế, chúng tôi không ngừng tìm kiếm và tuyển chọn các ứng viên với kỹ năng chuyên môn vững vàng cùng tính cách phù hợp để phát triển sự nghiệp cùng Wipro. Triết lý tuyển dụng của chúng tôi được đúc kết dựa trên những giá trị cốt lõi của Wipro được thể hiện mạnh mẽ qua Tinh thần Wipro. Đó là sự biểu trưng cho hiện tại của Wipro và cả những mục tiêu mà Wipro muốn hướng đến trong tương lai. Do đó, một ứng viên lý tưởng là người có chuyên môn xuất sắc với ý chí cầu tiến mạnh mẽ cùng thái độ hợp tác chân thành với đồng nghiệp và khách hàng, đó còn là sự tinh tế trong ứng xử và sự cam kết làm việc minh bạch.
Cơ hội nghề nghiệp Chúng tôi mang đến cơ hội nghề nghiệp đa dạng từ cấp bậc, phòng ban chức năng đến các khu vực hoạt động của tập đoàn. Và cơ hội còn được mở rộng ra đến các quốc gia mà Wipro Consumer Care đang hoạt động thông qua chương trình Luân chuyển Toàn cầu nhằm mang lại khả năng phát triển nghề nghiệp không giới hạn dành cho nhân viên. Bất cứ lúc nào, chúng tôi đều muốn chắc chắn rằng tất cả nhân viên đều có đủ sự thử thách trong công việc để thúc đẩy giới hạn của họ và không ngừng nâng cao năng lực.
Những phòng ban có nhu cầu tuyển dụng:

1. Bán hàng (B2C & B2B)
2. Tiếp thị
3. Sản xuất
4. Nhân sự
5. Tài chính kế toán
6. IT/Chuỗi cung ứng
7. Nghiên cứu & Phát triển

Để tìm hiểu thêm thông tin về các cơ hội nghề nghiệp tại Wipro Unza Việt Nam, vui lòng truy cập tại ĐÂY hoặc gửi hồ sơ mới nhất cùng nguyện vọng về phòng ban và địa điểm mong muốn làm việc đến recruitment.vietnam@wipro-unza.com